Tiểu sử SĐ/ Nhảy dù
Sơ Lược GĐMĐVN/ HN
Chi Hội các nơi
Thông Báo/ Tin Tức
Chương trình TPB
Copyright © 2013 by "GĐMĐVN"
All Rights reserved
E-Mail: nhayduflorida@live.com
Hân hoan đón chào quý vị đến thăm
GIA ĐÌNH MŨ ĐỎ VIỆT NAM
Đặc San Mũ Đỏ
Các Đại Hội đã qua
Saut Dù.....
Hình Ảnh ngày xưa
Hình Ảnh sinh hoạt
Các Trận Đánh..
Về Trang Chính | Liên Lạc Web Master & Đặc San Mũ Đỏ | Link Đến Các Binh Chủng Bạn
Tin/ Chúc Mừng
Cảm Tạ - Phân Ưu
Nhắn Tin - Tìm Bạn
Liên Lạc Web Master
Liên lạc Đặc San
Các Đơn vị bạn...
Reserved.....
SƯ ĐOÀN NHẢY DÙ VIỆT NAM                               GIA ĐÌNH MŨ ĐỎ VIỆT NAM/ HẢI NGOẠI
 
THÔNG BÁO VỀ NGÀY
AIRBORNE OF THE YEAR 2017
   Được tin từ Team 162, ngày tổ chức và vinh danh "Airborne of the Year" cho năm 2017, sẽ được tổ chức vào các ngày Thứ Tư Apr 26, 2017 đến ngày Apr 29, 2017 - tại  Atlanta, GA. Tuy nhiên chúng ta có thể sẽ không tham dự trọn các ngày này.
   Chúng tôi sẽ thông báo chi tiết hơn vào Feb, 2017.
   Muốn biết thêm chi tiết, xin phone:

  - MĐ. Nguyễn Hiếu Hạnh - Tel: 770 826 4624

- MĐ. Võ Phú Hiệp - Tel : 407 619 4437
    GIA ĐÌNH MŨ ĐỎ VIỆT NAM/ BCH TRUNG ƯƠNG
    FAMILY OF THE VIETNAMESE RED BERETS
BOARD OF CENTRAL EXECUTIVE

    P. O. Box 453, Lawtey, FL 32058
    Phone: (352) 275-4361 - (407) 619-4437
    Email: bchgdmdvntrunguong@gmail.com | nhayduflorida@live.comTHÔNG BÁO

Ngày 5 tháng 10 năm 2016.

KÍNH GỞI: Quý Niên Trưởng, Quý Hội Trưởng GĐMĐ Địa phương.
Đồng Kính gởi: Các MĐ trong BCH/ GĐMĐVN/TƯ.

v/v: Ngày tổ chức Đại Hội GĐMĐVN kỳ thứ 37 - 2017

   Được tin từ GĐMĐVN/ Florida. Theo tinh thần buổi họp vừa qua của Florida về việc tổ chúc Đại Hội cho năm 2017 và đã được quyết định như sau:

   Ngày chính thức tổ chức Đại Hội kỳ thứ 37 - năm 2017 là 2 ngày Thứ Sáu & Thứ Bảy - 14 & 15 tháng 7, năm 2017 tại Tampa Bay . (Chúng tôi đã đặt hội trường cho ngày này rồi)

   Phi trường đến là Tampa Airport
.

   Nếu quý vị dự trù đến và sẽ mua trái cây mang về thì nên dự trù là dự Đại Hội xong rồi đi thăm các vườn trái cây (vì nếu có mua trái cây sẽ đem về liền, không sợ bị hư).

   Chúng tôi sẽ cập nhật và thông báo những tin tức liên quan đến các vấn đề tại Florida khi gần đến ngày Đại Hội.
                                                                                   Trân trọng,
                                                                                                                         
                                                         
TM. BCH/ GĐMĐVN/TƯ                       
                                                           T.T.K.

                           
                                                                        
                                                                               


                                                                                              MĐ Võ Phú Hiệp